انوری ابیوردی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
== دارای منبع ==
 
'''دیوان اشعار'''
 
* «آلوده منت کسان کم شو// تا یک‌شبه در وثاق تو نان است»
 
* «اگر محول حال جهانیان نه قضاست// چرا مجاری احوال برخلاف رضاست// هزار نقش برآرد زمانه و نبود// یکی چنان‌که در آیینه تصور ماست// کسی ز چون و چرا دم همی نیارد زد// که نقشبند حوادث ورای چون و چراست»
 
* «ای برادر! بشنوی رمزی ز [[شعر]] و شاعری// تا ز ما مشتی گدا، کس را به مردم نشمری»
 
* «بی [[شراب|شرابی]] آتش اندر ما زده‌ست// کیست کو آتش در این آتش زند»
 
* «ترف عدو ترش نشود زانكه بخت او// [[گاو|گاوی]] است نیك‌شیر ولیكن لگدزن است»
۸٬۷۶۴

ویرایش