حافظه (جانداران): تفاوت بین نسخه‌ها

جز
* «به خانه تو دگر از متاع بندر هجر// به یادبود روان می‌کنم قطار قطار»
** ''[[شرف‌الدین شفروه]]''
 
* «جهان یادگار است و ما رفتنی// ز مردم نماند بجز گفتنی»
** ''[[فردوسی]]''
 
* «حافظه دفترخاطراتی است که همیشه باخود حمل می‌کنیم.»
 
* «یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود// رقم مهر تو بر چهرهٔ ما پیدا بود// یاد باد آن که خرابات‌نشین بودم و مست// وان چه در مجلسم امروز کم است آنجا بود»
** ''[[حافظ]]''
 
* «یادگاری کز آدمی‌زاد است// سخن است آن‌، دگر همه باد است»
** ''[[نظامی]]''
 
== بدون منبع ==
۸٬۷۶۴

ویرایش