تفاوت میان نسخه‌های «ناپلئون بناپارت»

http://en.wikiquote.org/wiki/Napoleon_I_of_France
(http://en.wikiquote.org/wiki/Napoleon_I_of_France)
'''[[W:ناپلئون بوناپارت|ناپلئون بوناپارت]]'''، نخستین امپراتور فرانسه. زادروز: ([[W:۱۵ اوت ۱۷۶۹ (میلادی)|۱۵ اوت ۱۷۶۹ میلادی]]). ناپلئون در تاریخ([[W:۵ مه ۱۸۲۲ (میلادی)|۵ مه ۱۸۲۲ میلادی]]) درگذشت.
==با منبع==
* اگر سراسر زمین یک کشور بود ،می‌خواستم استانبول پایتخت آن باشد.[http://en.wikiquote.org/wiki/Napoleon_I_of_France]
==بدون منبع==
* «تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کوچک یک زن آسانتر است.»
۵۶

ویرایش