جورج دبلیو بوش: تفاوت بین نسخه‌ها

←‏سال ۲۰۰۲ میلادی: * «برخی نگران‌اند که محاسن و معایب را گفتن تا حدودی دور از نزاکت و غیردیپلکاتیک است.من مخالفم.شرایط مختلف ،مستلزم شیو
(←‏سال ۲۰۰۲ میلادی: * «برخی نگران‌اند که محاسن و معایب را گفتن تا حدودی دور از نزاکت و غیردیپلکاتیک است.من مخالفم.شرایط مختلف ،مستلزم شیو)
(←‏سال ۲۰۰۲ میلادی: * «برخی نگران‌اند که محاسن و معایب را گفتن تا حدودی دور از نزاکت و غیردیپلکاتیک است.من مخالفم.شرایط مختلف ،مستلزم شیو)
 
===سال ۲۰۰۲ میلادی===
* «از زمان تشکیل ملت-دولت در قرن هفدهم ما بهترین فرصت را برای ساختن دنیایی داریم که در آن قدرت‌های بزرگ به جای تداریکتدارک جنگ ،در صلح رقابت کنند.»
** ''[[نیویورک]]/اول ژوئن ۲۰۰۲ میلادی''
* «برخی نگران‌اند که محاسن و معایب را گفتن تا حدودی دور از نزاکت و غیردیپلکاتیک است.من مخالفم.شرایط مختلف ،مستلزم شیوه‌های متفاوت است ،ولی نه اخلاقیات متفاوت»
۵۶

ویرایش