محمدرضا شفیعی کدکنی: تفاوت میان نسخه‌ها

+
جز (ربات:برداشتن الگوی میانبر)
(+)
**نفسم گرفت از این شهر
{{شعر}}
{{ب|نفسم گرفت از این شهردرشهر در این حصار بشکن|در این حصار جادویی روزگار بشکن}}
{{ب|چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون|به جنون صلابت صخره کوهسار بشکن}}
{{ب|تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه|لب زخم دیده بگشا، صف انتظار بشکن}}
{{ب|زبرونز برون کسی نیاید،جویبارینیاید، جویباری تو این جا|تو ز خویشتن برون آ سپه تتار بشکن}}
{{ب|شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه|تو به آذرخشی این سایه دیوسار بشکن}}
{{ب|سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی|تو خود آفتاب خود باش ، طلسم کار بشکن}}
{{ب|به سرای تا که هستی که سرودنست بودن|به ترنمی دژ وحشت این دیار بشکن}}
{{پایان شعر}}
 
 
* «به کجا چنین شتابان؟»
 
گوَن از نسیم پرسید
 
«دل من گرفته زین جا،
 
هوس سفر نداری
 
ز غبار این بیابان؟»
 
«همه آرزویم اما
 
چه کنم که بسته پایم»
 
== پیوند به بیرون ==
۶۶۷

ویرایش