شعر: تفاوت بین نسخه‌ها

۵۷۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱۲ سال پیش
جز
* «آن شاعری کند به جهان نقض شعر من// کان شعر و وزن شعر بنشناسد از شعیر»
** ''[[قطران]]''
 
* «آن شعر بود که چون بخوانی// از جات رباید، از روانی»
** ''[[مکتبی شیرازی]]''
 
* «از بارخدایان و بزرگان جهان اوست// هم شعرشناسنده و هم شعرخریدار»
* «شاعری خرسری و در سرت از شعر هوس// همچو اندر سر [[خر]] مر هوس کاه و شعیر»
** ''[[سوزنی سمرقندی]]''
 
* «شعر است ترازوی زمان را// وزنی نبود در آن جهان را// در خود چو فرو رود سخن‌ساز// زان سوی سپهرش آید آواز»
** ''[[مکتبی شیرازی]]''
 
* «شعر است لطیفه الهی// مضمون سپیدی و سیاهی// شعر ابروی [[دانش]] است و الهام// لیکن نشود سپید از ایام»
** ''[[مکتبی شیرازی]]''
 
* «شعرت آوردم به سوقات و به طنزم عقل گفت// نزد موسی تحفه آورده‌ست سحر سامری»
۸٬۷۶۴

ویرایش