سید محمدحسین شهریار: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
* «اززندگاني ام گله دارد جواني ام //شرمنده جواني ام از اين زندگاني ام
 
* « گیاه دانه ی عشقم، فشرده در دل خاک چنان که دم به دم من بدمند میرویم»
==پیوند به بیرون==
{{ویکی‌پدیا}}
کاربر گمنام