سیمون دو بووار: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
جز
جز (←‏جنس دوم: + صفحه)
 
* «[[ازدواج]] سرنوشتی است که جامعه سنتی به زن عرضه می‌کند. زن مجرد خواه محروم‌مانده از پیوند، خواه طغیان‌کرده بر آن، و یا حتی بی‌اعتنا به این نهاد، بر اساس ازدواج تعریف می‌شود… {{سخ}} ازدواج به دو دلیل به زن تحمیل شده است: ۱- زن باید [[کودک|کودکانی]] به جامعه بدهد. ۲- زن وظیفه دارد نیازهای جنسی مرد را برآورد و مراقبت از خانه او را به عهده گیرد. {{سخ}} برای هر دو طرف ازدواج در آن واحد، هم لازم است و هم سود، اما در موقعیت‌های این دو طرف، موازنه وجود ندارد. برای دختران جوان، ازدواج یگانه وسیله‌ای است که بتوانند جزو اجتماع شوند و اگر «روی دست بمانند» از نظر اجتماع تحقیر شده‌اند. {{سخ}} …دختر جوان مطلقا منفعل است؛ پسرها ازدواج می‌کنند، زن می‌گیرند. پسرها در ازدواج، انبساط و تاکید وجود خود را می‌جویند نه حق وجودداشتن را. ازدواج برای آنها نوعی شیوه [[زندگی]] است نه سرنوشت.»
** ''جنس دوم، فصلج۲، پنجمص۲۲۹-۲۳۲''
 
* «زنان را فقط به این دلیل به اتهام جادوگری به آتش کشیدند که زیبا بودند.»
۶۶۷

ویرایش