ماهی: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۰۷ بایت اضافه‌شده ،  ۱۲ سال پیش
جز
** ''[[رضی‌الدین نیشابوری]]''
 
* «با [[مرغابی|بط]] می گفت ماهیی در تب و تاب// باشد كه به جوی رفته باز آید آب؟// بط گفت چو من قدید گشتم تو كباب// دنیا پس [[مرگ]] ما چه [[دریا]] چه سراب»
** ''[[پندار رازی]]''
 
* «بمانده ماهی از رفتن به ناکام// تو گفتی ماهییست افتاده در دام»
** ''[[ویسفخرالدین واسعد رامینگرگانی]]''
 
* «به آب و آتش گستاخ در رود‚ گویی// سمندر است در آتش‚ در آب ماهی وال»
** ''[[ناصرخسرو]]''
 
* «چو [[فیل|پیلان]] به زور و چو مرغان به پر// چو ماهی به [[دریا]] چو [[آهو]] به بر»
** ''[[فردوسی]]''
 
* «دلش بی ویس با فرمان شاهی// به سختی بود چون بی‌آب‌ماهی»
** ''[[ویسفخرالدین واسعد رامینگرگانی]]''
 
* «ز آب خُرد، ماهی خُرد خیزد// [[نهنگ]] آن به که با [[دریا]] ستیزد»
** ''[[سعدی]]''
 
* «زماهیی که در او خار نیست اين گله چیست// بلی ز ماهی پرخار دیده‌اند ضرر»
** ''[[مسعودسعدمسعود سعد سلمان]]''
 
* «شورش من چو ماهی تابه// زین دو [[مار]] [[نهنگ|نهنگ‌سان]] برخاست»
 
* «شهنشاهش به بالین زار و گریان// بسان ماهیی بر تاوه بریان»
** ''[[ویسفخرالدین واسعد رامینگرگانی]]''
 
* «عاشق چو برون فتاد از [[عشق]] بسوخت// یا در آب است یا در آتش ماهی»
** ''[[مولوی]]''
 
* «گر حرز مدح او را بر خط [[دریا|بحر]] خوانند// ماهی بی‌زبان را بخشد زبان قاری»
** ''[[سیف اسفرنگ]]''
 
** ''[[سیف اسفرنگ]]''
 
* «می‌تپم چون ماهی و دانی چرا// زآن‌که در [[دریا]] به شست افتاده‌ام»
** ''[[عطار نیشابوری]]''
 
* «نیست پروا تلخ‌كامان ‌را ز تلخی‌های [[عشق]]// آب [[دريا]] در مذاق ماهی دريا خوش است»
** ''[[صائب تبریزی]]''
 
** ''[[خاقانی]]''
 
* «یکی را همی تاج شاهی دهد// یکی را به [[دریا]] به ماهی دهد»
** ''[[فردوسی]]''
 
۸٬۷۶۴

ویرایش