ریچارد داوکینز: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
* «کسی که به صحت چیزی باور دارد چون در [[کتاب]] مقدس‌اش آن‌طور نوشته شده. و حتی اگر همهٔ شواهد دنیا را هم بر خلاف رأی او باشند، چون در کتاب مقدس او طور دیگری نوشته، آن شواهد را نمی‌پذیرد. من مطلقاً منکر می‌شوم که چنین آدمی باشم. اگر شواهد، مرا به پذیرش مطلبی وادارند من هم مثل هر [[دانش|دانشمندی]] مشتاقانه آن را می‌پذیرم. من بدون داشتن شواهد چیزی را درست نمی‌دانم. درست است که گاهی احساساتی می‌شوم، اما این احساسات من ناشی از علاقه به حقیقت است. احساسات بسیار با بنیادگرایی فرق دارد.»
** ''مصاحبه با بی‌بی‌سی/۲۰۰۴ میلادی''
* «گرچه «خداناباوری»، به احتمال قوی پیش از [[چارلز داروین]] قادر به دفاع منطقی از خود بوده است، اما داروین نخستین [[روشنفکر]] منکر وجود خدا بود که ظهور کرد.»
** ''ساعت‌ساز نابینا''
* «من به ‌این دلیل مخالف [[مذهب]] هستم که مارا به ‌راضی‌بودن و سرسپردگی تعلیم می‌دهد تا از درک [[دانش|علمی]] جهان ناتوان باشیم.»
۸٬۷۶۴

ویرایش