سید محمدحسین شهریار: تفاوت بین نسخه‌ها

 
* «ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی// تو بمان با دگران وای به حال دگران»
* «اززنگني ام گله دارد جواني ام //شرمنده جواني ام از اين زنگاني ام
 
==پیوند به بیرون==
۴۳

ویرایش