آسترید لیندگرن: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
 
== دارای منبع ==
* آنیکا: «وقتی موقع خواب میشه، کی به تو میگه به رختخواب بری؟» {{سخ}}پی‌پی: «خوم به خودم میگم. اول خیلی دوستانه، بعد اگر هنوز تصمیم نگرفته بودم بخوابم، دوباره با عصبانیت میگم و اگر باز هم گوش نکردم منتظر یک اردنگی میشم. فهمیدی؟»
:پی‌پی: «خوم به خودم میگم. اول خیلی دوستانه، بعد اگر هنوز تصمیم نگرفته بودم بخوابم، دوباره با عصبانیت میگم و اگر باز هم گوش نکردم منتظر یک اردنگی میشم. فهمیدی؟»
**''پی‌پی جوراب بلند. ص۱۲''
 
* پی‌پی: «دنیا پر از چیزهاییه که منتظرن کسی بیاد و اونا رو پیدا کنه و این دقیقا همون کاریه که یک «چیزپیداکُن» انجام می‌ده.»
** ''پی‌پی جوراب بلند. ص۲۰''
 
* پی‌پی پرسید: توی این شبانه‌روزیِ شما کسی اجازه داره با خودش اسب ببره؟ {{سخ}}پلیس جواب داد: معلومه که نداره. {{سخ}}...پی‌پی گفت: خوب، پس شما باید یک جای دیگه برای مدرسه‌تون دنبال بچه بگردین، چون من مطمئنا تصمیم ندارم برم اونجا!
** ''پی‌پی جوراب بلند. ص۳۳''
 
==بدون منبع==
۶۶۷

ویرایش