سید محمدحسین شهریار: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
** ''در وصف نمازجمعه رفسنجانی''
*«مرا هر گه بهار آید به خاطر یاد یار آید//به خاطر یاد یار آید مرا هرگه بهار آید»
** ''کلیات دیوان شهریار؛ انتشارات نگاه، ۱۳۷۰''نگاه
*اي غم بگو از دست تو آخر كجا بايد شدن //در گوشه ميخانه هم مارا تو پيدا مي كني
 
== بدون منبع ==
۴۳

ویرایش