رومن رولان: تفاوت بین نسخه‌ها

== منابع ==
*{{یادکرد|فصل=|کتاب=جان شیفته|نویسنده =رومن رولان|ترجمه=م.ا.به‌آذین|ناشر=ابوریحان|چاپ=پنجم |شهر=تهران|کوشش=|ویرایش=|صفحه=|سال=۱۳۶۱|شابک=}}
*{{یادکرد|فصل=|کتاب=ژان کریستف|نویسنده =رومن رولان|ترجمه= م.ا.به آذین|ناشر= نیل|چاپ= دوم|شهر= تهران|کوشش= |ویرایش= |صفحه= |سال= 1356|شابک=}}
 
{{ویکی‌پدیا}}
کاربر ناشناس