باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''تراویس''': ۱۲ ساعت کار ، باز هم خوابم نمیبره ....لعنتی روزا فقط میگذرن..تموم نمیشن.
 
'''آیریس''': من فکر می کنم متولدین برج سرطان بهترین عشاق اند.مطمئنم! ....
 
{{ناتمام}}
 
کاربر گمنام