سامرست موام: تفاوت میان نسخه‌ها

واگردانی آی پی
(جایگزینی صفحه با '{{حذف سریع|اشتباه گرفتن با ویکیپدیا}}')
(واگردانی آی پی)
'''[[W:سامرست موام|سامرست موام]]'''
{{حذف سریع|اشتباه گرفتن با ویکیپدیا}}
== بدون منبع==
* «مردم از شما تقاضای انتقاد دارند، اما فقط در انتظار تحسین هستند.»
* «ما به خاطر اینکه خود می‌خواهیم، نمی‌نویسیم، ما می‌نویسیم بخاطر اینکه مجبوریم که بنویسیم.»
 
{{ناتمام}}
۶۶۷

ویرایش