تفاوت میان نسخه‌های «جان اف. کندی»

"Ich bin ein Berliner."
("Ich bin ein Berliner.")
* «اگر اکنون نتوانیم به اختلافات خود پایان بخشیم، حداقل می‌توانیم جهان را از تشنج برهانیم.»
** ''سخنرانی در دانشگاه، واشنگتن دی. سی/ ۱۰ ژوئن ۱۹۶۳''
* «آزادی غیرقابل تقسیم است ،و هرگاه انسانی در بند است ،همگان آزاد نیستند.وقتی همگان آزادند ،آنگاه ما می‌توانیم در انتظار روزی باشیم که این شهر دوباره یکی شود و این کشور و قاره بزرگ اروپا در صلح و امیدواری جهانی باشد.وقتی این روز در نهایت رسید ،چنان که خواهد شد ،مردم آلمان غربی می‌توانند خردمندانه خوشحال باشند چرا که در واقع آن‌ها تقریبا دو دهه در خط نخست جبهه بوده‌اند.'''همه انسان‌های آزاد ،هرکجا که زندگی کنند ،شهروند برلین هستند ،پس به عنوان یک انسان آزاد ،با غرور اعلام می‌کنم:"Ich bin ein Berliner." (من یک برلینی هستم)'''»
** ''سخنرانی در مقابل شهرداری برلن غربی/ ۲۶ ژوئیه ۱۹۶۳''
* «هم‌میهنان آمریکایی من: نپرسید کشورتان برای شما چه خواهد کرد، بپرسید برای کشورتان چه کاری می توانید انجام دهید. هم‌وطن جهانی من: نپرسید آمریکا برای شما چه کار خواهد کرد، بنگرید که چگونه می توانیم به اتفاق برای [[آزادی]] انسان‌ اقدام کنیم.»
۵۶

ویرایش