باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
 
'''== == بدون منبع ==
''* «بعضی چنان سرگرم میراث [[دانش|علمی]] گذشتگان‌اند که فرصت مراجعه به‌عقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به‌دست بیاورند حاضر نیستند که اشتباهات و لغزش‌های آنان را اصلاح و جبران نمایند.»
* «تا به جائی رسید [[دانش]] من// تا بدانم همی که نادانم»
* «تعصب در [[دانش|علم]] و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی‌مایگی است و همیشه به‌زیان حقیقت تمام می‌شود.»
* «کسی که به تمرینات بدنی می‌پردازد به هیچ [[دارو|دارویی]] نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.»'' =='''
بهترین درمان پیشگیری است
 
== درباره ابن‌ سینا ==