سامرست موام: تفاوت میان نسخه‌ها

سامرست‌ موام‌ ، در 91 سال زندگی، نزديک به 100 رمان و داستان كوتاه و نمايشنامه نوشت
(سامرست‌ موام‌ ، در 91 سال زندگی، نزديک به 100 رمان و داستان كوتاه و نمايشنامه نوشت)
عشق‌ نويسندگی‌ در ویلیام موج‌ می ‌زد و همواره می خواست، بر اساس‌ رنجهایی که در‌ جنوب‌ لندن‌ ديده‌ بود، كتاب ‌بنويسد. نخستین‌ رمانش را‌ با نام‌ «ليزای ‌لمبتی»‌ نوشت‌. در اين‌ كتاب،‌ تصاوير بينوايان‌ را بخوبی ‌نشان‌ داد، به‌ طوری‌ كه‌ خوانندگان‌ مجذوب‌ نوشته‌های‌ او شدند و كتابش‌ با فروش‌ خوبی‌ روبرو شد. از آن‌ پس، ویلیام تصميم‌ گرفت که،‌ به‌ جای‌پزشکی،‌ نويسندگی را دنبال کند.‌ به‌ مطالعه‌ علوم‌ و تاريخ‌ پرداخت و آثار رمان‌نويسان‌ بزرگ‌ را خواند. تا سال 1293،‌ ده‌ رمان‌ نوشت‌؛ اما فروش‌ آن‌ كتابها‌ چشمگير نبود. از اين‌ رو، به نگارش نمايشنامه‌ روی آورد. نمايشنامه‌ «خانم‌ فردریک» وی با موفقيت‌ مواجه شد و ويليام‌ را در دنيای ‌تئاتر مطرح‌ کرد.
در دوران‌ جنگ‌ نخست جهانی،‌ ويليام‌ راننده ‌آمبولانس‌ شد و، در سازمان‌ اطلاعاتی،‌ مأمور مخفی شد.‌ کمی بعد، به‌ سل‌ مبتلا شد و برای معالجه به ‌امريكا رفت؛ و همزمان‌ با معالجه،‌ چند نمايشنامه‌ نوشت‌ كه‌ در امريكا به‌ اجرا درآمد.
در سال 1296،‌ دولت‌ انگلستان ويليام‌ را به ‌عنوان‌ مأمور مخفی‌ به‌ «سنت‌پترزبورگ‌» فرستاد. موام‌، در روسيه و ‌بر اثر سرما، بار ديگر به‌‌ سل‌ مبتلا شد و مجبور شد که به‌ انگستان بازگردد. از آن پس، نوشتن تنها پيشه‌ موام شد. ویلیام سامرست موام سرانجام در سال 1324 و در بستر بيماری درگذشت،‌ در حالی‌ كه‌ شهرت ‌بسياری‌ كسب‌ كرده‌ بود.
سامرست‌ موام‌ ، در 91 سال زندگی، نزديک به 100 رمان و داستان كوتاه و نمايشنامه نوشت؛ «‌اسارت‌ بشری» و «ماه‌ و شش‌ پنی» و‌ «لبه‌ تيغ» و‌ «درباره‌ رمان‌ و داستان‌ كوتاه»‌ و «گزندهای‌ دلبستگی»‌ و «كتاب‌ چهارگانه»‌ و «حاصل‌ عمر» از رمانهای‌ معروف‌ اوست.
موام به آن قله رفيع ادبی كه همواره آرزويش را داشت نرسيد، اما مهارت داستان پردازی و پرباری هميشگیش در نوشتن داستان كوتاه او را به مقامی والا و شناخته شده رساند.
کاربر ناشناس