فلورانس اسکاول شین: تفاوت بین نسخه‌ها

** ''از کتاب چهار اثر: بازی زندگی و چگونه می‌توان بازی کرد''
 
== بدون منبع ==
درباره نویسنده:
فلورانس و اسکاول شین نویسنده امریکایی این کتاب به یک خانواده قدیمی فیلادلفیایی متعلق بود ، سالیان بسیاری در مقام هنرمند (نقاش) و متا فیزیسین و خطیب ، نامی بلند اوازه داشت و با خدمت بزرگ شفا بخشیدن ، هزاران تن از مردمان را در گشودن گره ها و حل مسائل زندگیشان یاری کرد.
سالیان سال در نیویورک ما بعد الطبیعه تدریس میکرد. افراد بیشماری در کلاسهایش شرکت میجستند و از این طریق پیام معنویت را به گروهی وسیع میرساند.
 
کتابهای او نه تنها در امریکا بلکه در خارج نیز کثیر الانتشار بودند و با مهارتی بسیار جای خود را در دور افتاده ترین دهکده ها یا دورترین شهرهای اروپایی و باور نکردنی ترین اماکن جهان باز میکردند.هر روز با کسانی مواجه میشویم که با خواندن یکی از کتابهای خانم فلورانس اسکا ول شین حقیقت را دریافته اند.
 
بزرگترین راز موفقیتش این بود که همواره خودش بود: ساده و صمیمی و بی تکلف و شوخ طبع.هرگز نخواست قرار دادی و ادیب ماب یا دارای نفوذی تحمیلی باشد. از این رو هزاران تن که نتوانسته بودند از طریق سنتهای قدیمیتر یا حتی شامختر پیام معنویت را دریابند - یا دست کم در اغاز راه کتابهای متعارف ما بعد الطبیعه برایشان چندان جذابیتی نداشت- به او پناه می اوردند.
هرچند بسیار معنوی و روحانی بود معمولا معنویت و روحانیتش در پس برخورد ساده و راحت با موضوع مورد بحث پنهان میشد.گرایش فنی و فرهنگستانی نداشت و با مثالهای آشنا و عملی و روزمره ، آموزش میداد. پیش از انکه اموزگار حقیقت شود برای کتابها نقاشی میکرد.
 
منبع : http://scovellshin.blogfa.com/
* «به محض آرام شدن دریای افکار، کشتی‌های نجات از راه می‌رسند.»
* «ترس را می‌توان از طریق دعا و تفکر روشن و صحیح خاموش کرد، با مهربانی و صبوری و حضور سبز خدا!»
کاربر گمنام