حافظه (جانداران): تفاوت بین نسخه‌ها

جز
* «حافظهٔ طلبکار بهتر از بدهکار است.»
** ''[[مولیر]]''
 
* «خاطره، تنها بهشتی است که نمی‌توانند ما را از آن طرد کنند.»
** ''[[ژان پل]]''
 
* «روز وصل دوستداران یاد باد// یاد باد آن روزگاران یاد باد// کامم از تلخی غم چون زهر گشت// بانگ نوش شادخواران یاد باد// گرچه یاران فارغ‌اند از یاد من// از من ایشان را هزاران یاد باد»
* «یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود// رقم مهر تو بر چهرهٔ ما پیدا بود// یاد باد آن که خرابات‌نشین بودم و مست// وان چه در مجلسم امروز کم است آنجا بود»
** ''[[حافظ]]''
 
 
== بدون منبع ==
۸٬۷۶۴

ویرایش