فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابقت لید نوشتار با مقاله اش در ویکی پدیا، ابرابزار
جز (فرهنگ2016 صفحهٔ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منتقل کرد: مطابقت با ویکی پدیا)
(مطابقت لید نوشتار با مقاله اش در ویکی پدیا، ابرابزار)
'''[[w:نیرویفرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران|نیرویفرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران]]''' (کوتاهاختصاری شده:'''ناجا'''فَراجا) شاخه‌ای از نیروهای مسلح [[پلیسایران]] است، که کارهای [[ایرانپلیس]] است کهرا در سالایران ۱۳۷۰برعهده /۱۹۹۱دارد. ازفرماندهی ترکیبانتظامی شدندر شهربانیسال ۱۳۷۰ واز ژاندارمریادغام شهربانی، ژاندارمری و نیز کمیته انقلاب اسلامی بهتشکیل وجود آمدشد و اکنونهم‌اکنون رسماًمسئولیت حفظ نیرویامنیت اصلیدرون مسئولایران حفظرا امنیتبرعهده داخلیدارد ایرانو کارکرد آن توسط وزارت کشور نظارت استمی‌شود.
{{multiple image
| align = left
| direction = vertical
| header =
| width = 250
 
| image1 = NAJA.svg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = «پيوستهپیوسته به عدالت برخیزید و براىبرای خدا گواهىگواهی دهيددهید» ''شعارِ ناجا'' <small>(برگرفته از قرآن :سوره مائدهمائده، ، آیۀآیهٔ 8)</small>
| image2 = November13,2013 - Muharram 9,1435 - Flags -Nishapur 98.JPG
| alt2 = Colored dice with white background
| caption2 = این مهم از قدیم توسط فرماندهان نیروی انتظامی مدنظر بوده استبوده‌است که یک سازمان متدین، دین‌مدار، اسلامی و انقلابی داشته باشیم. [[حسین اشتری]]
| image3 = Dramatic (Shabih) - November 14,2013 - Muharram 10,1435 - NAJA police of Iran - Main Street of Nishapur 097.JPG
| alt3 = Colored dice with white background
| caption3 = پلیس موظف به اجرای اسلام نیست و هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این اقدام را انجام دادم، خداوند فرموده یا پیامبر گفته استگفته‌است. وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، بی‌خودی در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را گرفتار کرده‌ایم. [[حسن روحانی]]
| image4 = 2011 Quds Day in Nishapur (3).jpg
| alt4 = Colored dice with white background
| caption4 = نیروی انتظامی نگهبانان بیداری هستند که از استقلال کشور در مقابله با فساد اجتماعی و اخلاقی مراقبت می‌کنند ... [[احمدرضا رادان]]
| image5 = Iranian border to Iraq.jpg
| alt5 = Colored dice with white background
| caption5 = جوانان لایق و بسیار شایسته‌ای در [[ارتش جمهوری اسلامی ایران|ارتش]] و ناجا وجود دارد که از [[مرزهای ایران|مرزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران]] محافظت می‌کنند...می‌کنند… [[احمدرضا پوردستان]]
| image6 =US Navy 101118-N-3237L-005 An Iranian coast guard search and rescue vessel retrieves two stranded Iranian mariners after they were assisted by the.jpg
| alt6 = Colored dice with white background
| caption6 = نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی است بنابراین باید اقتدار داشته باشد اما این اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بی مهار نیست...نیست… ما بدون آن که کسی را تهدید بکنیم، استحکام و اقتدار نیروهای مسلّح را مهم‌ترین عامل در راه حفظ امنیّت خارجیِ ملّت ایران و جمهوری اسلامی ایران میدانیممی‌دانیم. [[سید علی خامنه‌ای]]
| image7 = Iranian old woman protesting.jpg
| alt7 = Colored dice with white background
| caption7 = انتظار رفتارهای دوستانه‌تر و صمیمانه‌تر در عین اقتدار و قانون‌مداری از پلیس نزد مردم، جایگاه بالاتری دارند تا انتظار راهنمایی‌های اخلاقی از این نیرو ... [[صادق زیباکلام]]
}}
 
* «نیروی انتظامی این آمادگی را دارد که ظرف ۱۰ روز تمام معتادان سراسر کشور را جمع‌آوری کند، اما باید محل و کمپی آماده باشد، محل معتادان شناسایی شده و اگر محلی برای نگهداری آنها اعلام شود ناجا جمع‌آوری تمام معتادان را شروع می‌کند.»
** ''[[حسین اشتری]]''<ref>http://news.police.ir/News/fullStory.do?Id=242540</ref>
* «'''این مهم از قدیم توسط فرماندهان نیروی انتظامی مدنظر بوده استبوده‌است که یک سازمان متدین، دین مدار، اسلامی و انقلابی داشته باشیم'''.»
** ''[[حسین اشتری]]''<ref>http://news.police.ir/News/fullStory.do?Id=242493</ref>
* «ناجا وظیفه خود می‌داند بدون هیچ تبعیض و گرایشی از حقوق مردم دفاع کرده و پناهگاه مردم باشند.»
* «عملکرد نیروی انتظامی و برقراری امنیت در کشور قابل تقدیر است چرا که در این شرایط ناامن ما در کشوری امن زندگی می‌کنیم.»
** ''[[سید حسن خمینی]]''<ref>http://news.police.ir/News/fullStory.do?Id=242312</ref>
* «مردم در مرحله اول مواجهه با نظام با پلیس مواجه می‌شوند بنابراین چنانچه پلیس در بعد مشکل‌گشایی، آسایش، امنیت و رفاه مردم که با شما مراوده دارند پیشرفت کند و رضایتمندی مردم بیشتر شود پلیس یک گام به انتظار مثبت نزدیک‌تر شده استشده‌است
** ''[[سید حسن خمینی]]''<ref>http://news.police.ir/News/fullStory.do?Id=242312</ref>
* «در مجموع شاهد کاهش رشد اعتیاد در کشور هستیم اما همچنان مهم‌ترین دغدغه ما و نخستین دغدغه مردم بحث موادمخدر و مبارزه با آن است که البته این یک مسیر دشوار است.»
* «'''نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی است بنابراین باید اقتدار داشته باشد اما این اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بی مهار نیست'''... چنین اقتداری نه تنها امنیت ایجاد نخواهد کرد بلکه موجب ناامنی هم خواهد شد.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]''<ref>http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13129</ref>
* «'''ما بدون آن که کسی را تهدید بکنیم، استحکام و اقتدار نیروهای مسلّح را مهم‌ترین عامل در راه حفظ امنیّت خارجیِ ملّت ایران و جمهوری اسلامی ایران میدانیممی‌دانیم.''' کسی را ما تهدید نمی‌کنیم، امّا لازم میدانیممی‌دانیم ملّت ایران و کشور عزیزمان در سایهٔ حصار مستحکم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران - چه ارتش، چه بسیج، چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چه نیروهای انتظامی - احساس امنیّت بکند.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]''<ref>http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=11153</ref>
* «امروز نیروی انتظامی، یک نهاد انقلابی است؛ مجموعه‌ییمجموعه‌ای است که انقلاب آن را خواسته و به وجود آورده است؛آورده‌است؛ طبعاً توقعات انقلابی هم از این مجموعه‌یمجموعهٔ عظیم میرودمی‌رود
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]'' <ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2561</ref>
* «امروز نیروی انتظامی از مقبولیت بین مردم برخوردار است. مردم این لباس شما را دوست میدارندمی‌دارند و به آن احترام میکنندمی‌کنند. »
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]'' <ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2561</ref>
* «یکایک شهروندان باید از ته دل به نیروی انتظامی اعتماد و اطمینان داشته باشند...باشند… مردم باید به نیروی انتظامی، مثل یک صاحب امنیت و مدار امنیت نگاه کنند؛ شما باید این را به وجود بیاورید.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]'' <ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2561</ref>
* «تنها رعایتی که نیروی انتظامی باید بکند، عبارت است از رعایت قانون و رعایت اخلاق در اجرای قانون.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]'' <ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2561</ref>
* «امنیت، متعلّق به همه است؛ نیروی انتظامی هم متعلّق به همه است.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]''<ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2844</ref>
* «نیروی انتظامىِانتظامیِ نظام اسلامی، همان‌طور که این آقایان در سرودشان میخواندندمی‌خواندند که «ما پناه دلهای شکسته‌ایم»، باید حقیقتاً این‌طور باشد. نیروی انتظامی باید پناه دلهای خائف و ترسان و جانهایی که احساس میکنندمی‌کنند از سوی یک انسان یا جمع و مجموعه‌ای تهدید میشوند،می‌شوند، باشد. وجود نیروی انتظامی، باید احساس امنیت را در مردم به وجود آوَرد. این، شأن نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی است.»
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]''<ref>http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2844</ref>
 
* «توصیهٔ ما به مأموران و کسانی که مجوز حمل سلاح دارند این است که وسیله دفاعی آخرین وسیله باشد که از آن استفاده می‌شود، امّا در این موارد تشخیص فرد مهم است و خود فرد نیز باید جوابگوی تشخیص خود باشد.»
** ''[[احمدرضا رادان]]''<ref>http://www.farhangnews.ir/content/59106</ref>
* «برخی تلاش می‌کنند از آزادی‌هایی که نظام و دولت در عرصه فرهنگ و فضای مجازی قایل‌شده استقایل‌شده‌است شرایطی را ایجاد کنند که ناچار به اعمال محدودیت شویم. وقتی عنوان شد که ناهنجاری‌های فرهنگی باید فرهنگی حل‌وفصل شود، ترویج کشف [[حجاب]] می‌کنند که واکنش چندانی نداشت اما باید بدانیم که مسوول اعمال محدودیت، همین افرادی هستند که با بهانه ترفیع، ترویج فساد می‌کنند و تلاش دارند که ناامنی، بی‌هویتی، جرم، موادمخدر، شهوت‌رانی و ابتذال را ترویج دهند.»
** ''[[احمدرضا رادان]]''<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/35091/ترویج-کشف-حجاب-عامل-ایجاد-محدودیت-«اینترنت»</ref>
* «ناجا مدافع امنیت و هویت است و اجازه نمی‌دهد که افراد، گرفتار فساد و موادمخدر شوند و '''نیروی انتظامی نگهبانان بیداری هستند که از استقلال کشور در مقابله با فساد اجتماعی و اخلاقی مراقبت می‌کنند.'''»
* «آنچه برای پلیس ملاک است عمل در چارچوب قانون و احترام به ارزش‌ها و هنجارهاست. یک‌بار در گذشته اعلام کردیم که آب‌بازی و هنجارشکنی ممنوع است و هر کجا که خارج از این قاعده عمل شود پلیس تحمل آن را ندارد.»
** ''[[احمدرضا رادان]]''<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/35292/انتقال-مرد-عملیاتی-«ناجا»--به-مرکز-تحقیقاتی-</ref>
* «رسماً اعلام می‌کنم که پلیس حتماً با بخشی از سازمان یا بیمارستان خصوصی که از آرایش و [[کراوات]] به صورت سازمان یافته استفاده می‌کند، برخورد می‌کند...می‌کند… استفاده از کراوات را ترویج نمادغرب است ... اگرچه پیش از این نیز به صورت مکتوب اعلام کرده‌ایم اما بار دیگر و همین‌جا به روسای بیمارستان‌ها اعلام می‌کنم با آن بخشی که به صورت سازمان‌یافته افراد از آرایش غلیظ یا کراوات استفاده می‌کنند، برخورد خواهد شد.»
** ''[[احمدرضا رادان]]''<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/35292/انتقال-مرد-عملیاتی-«ناجا»--به-مرکز-تحقیقاتی-</ref>
* «نیروی انتظامی انتقادات را به گوش جان می‌شنود. ما در چرایی اجرای طرح‌ها بحثی نداریم اما در بحث اجرای ماموریت‌ها بحث‌هایی وجود دارد. نیروی انتظامی همواره به انتقادات توجه ویژه‌ای داشته استداشته‌است
** ''[[احمدرضا رادان]]''<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/35292/انتقال-مرد-عملیاتی-«ناجا»--به-مرکز-تحقیقاتی-</ref>
* «دلیل ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاه‌ها هنگام بازی آقایان برای حفظ کرامت و ارزش بانوان است و خانم‌ها زمانی که سالن مختص آنها باشد، اجازه ورود دارند. ارزش و کرامت بانوان بیش از این است که در ورزشگاه‌ها با آن معامله شود.»
** ''[[احمدرضا رادان]]''<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/35292/انتقال-مرد-عملیاتی-«ناجا»--به-مرکز-تحقیقاتی-</ref>
* «پلیس یک مسئولیت شرعی بزرگ بر عهده دارد و به عنوان نماینده نظام جمهوری اسلامی است، اخلاق و نحوه تماس پلیس با مردم می‌تواند مبلغ اسلام و نظام باشد.»
** ''[[حسن روحانی]]''<ref><small>نوزدهمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی http://mehrnews.com/detail/News/2273385</small></ref>
* «این که می‌گویند ما سرباز را لب مرز می‌فرستیم وخودمان زیر کولر می‌نشینیم درست نیست.»
** ''[[اسماعیل احمدی مقدم]]''<ref>http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1393&month=2&day=11&id=5930345</ref>
* «طرح عفاف و حجاب باید به روزرسانی شود زیرا جامعه ایرانی در مسیر رشد و ارتقای فرهنگی قرار دارد.»
** ''[[اسماعیل احمدی مقدم]]''<ref>http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1393&month=2&day=11&id=5930293</ref>
* «نیروی انتظامی وظایف بسیار گسترده و متنوعی دارد و این نشانگر آن است که این نیرو تا چه حد اهمیت دارد و چقدر انجام وظیفه‌اش با دشواری‌ها همراه است. یک وقتییک‌وقتی در گذشته به نیروی انتظامی کلمه نظمیه را اطلاق می‌کردند؛ نظمیه، انتظامی و نظامی، همه اینها از یک ریشه و از نظم، انتظام و دقت در برخوردها و آرامش در جامعه است.»
** ''[[حسن روحانی]]''<ref>http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=403</ref>
* «مسئولیت نیروی انتظامی با نیروی نظامی متفاوت است. نیروی نظامی عمدتاً مسئولیتش برای امنیت ملی است و امنیت ملی در اکثر اوقات مقابله با تهدیدهای بیرونی و خارجی است؛ بنابراین تماس نیروی نظامی از لحاظ انجام وظیفه با مردم عادی کوچه و خیابان بسیار کم است. عمدتاً نیروی نظامی کمتر ارتباط مستقیم با مردم دارد، اما نیروی انتظامی همواره برخوردش با مردم برای انجام وظیفه است.»
** ''[[حسن روحانی]]''<ref>http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=403</ref>
* «با ون و سرباز، فرهنگ درست نمی‌شود. راهی جز اقناع وجود ندارد ولی ما دیوار و فیلتر را یاد گرفته‌ایمیادگرفته‌ایم»
** ''[[حسن روحانی]]''<ref>http://rouhani.ir/event.php?event_id=606</ref>
* «'''پلیس موظف به اجرای اسلام نیست و هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این اقدام را انجام دادم، خداوند فرموده یا پیامبر گفته استگفته‌است. وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، بی‌خودی در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را گرفتار کرده‌ایم.'''»
** ''[[حسن روحانی]]''<ref>[http://persian.euronews.com/2015/04/25/rohani-police-not-to-excute-islamic-rules/ روحانی: پلیس موظف به اجرای اسلام نیست] ''یورونیوز''</ref>
** درباره یدربارهٔ این سخن : « گفته بودند وظيفهوظیفه نيروىنیروی انتظامىانتظامی اجراىاجرای قانون است نه اجراىاجرای اسلام. ايناین سخن از سه جهت اثر منفىمنفی داشت:نخست اين‌كهاین‌که معلوم مى‌شودمی‌شود قوانينقوانین ما چيزىچیزی غيرغیر از قوانينقوانین اسلامىاسلامی است در حالىحالی كهکه همه بر گرفته از اسلام است و همه افراد اعم از پليسپلیس و غيرغیر پليسپلیس موظف به اجراىاجرای قوانينقوانین اسلام هستند. ديگردیگر اين‌كهاین‌که اين‌گونهاین‌گونه سخنان روحيهروحیه نيروىنیروی انتظامىانتظامی را تضعيفتضعیف مى‌كندمی‌کند و زحماتىزحماتی را كهکه براىبرای تهذیب اخلاق و مبارزه با منكراتمنکرات متحمل شدهشده‌است است ناديدهنادیده مى‌گيرندمی‌گیرند و آنها را در اجراىاجرای قوانينقوانین اسلامىاسلامی سست مى‌سازدمی‌سازد. و از همه مهم‌تر چراغ سبزىسبزی است كهکه به افراد آلوده به انواع مفاسد اخلاقىاخلاقی و مجالس كثيفکثیف و مانند آن داده مى‌شودمی‌شود كهکه از ايناین به بعد آزاد هستيدهستید و پليسپلیس كارىکاری به شما ندارد، آنها بدون ايناین سخنان طوفان مى‌كنندمی‌کنند واىوای اگر چراغ سبزىسبزی هم به آنها نشان داده شود.» [[ناصر مکارم شیرازی]] <ref>http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=4&catid=6411&pageindex=0&mid=344368</ref>
* «'''جوانان لایق و بسیار شایسته‌ای در [[ارتش جمهوری اسلامی ایران|ارتش]] و ناجا وجود دارد که از [[مرزهای ایران|مرزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران]] محافظت می‌کنند'''...»
** ''[[احمدرضا پوردستان]]''
* «نیروی انتظامی همچون روحانیون باید مردم را خیلی دوست داشته و قلب آنها لبریز از محبت برای آنها و حتی خطاکاران باشد...باشد… نقش نیروی انتظامی در تربیت افراد جامعه گاهی اوقات از کسانی که لباس روحانیت دارند، نیز برتر است.»
** ''[[سید محمدحسن ابوترابی‌فرد]]''<ref>http://news.police.ir/News/fullStory.do?Id=241641</ref>
* «نیروی انتظامی همچون روحانیون باید مردم را خیلی دوست داشته و قلب آنها لبریز از محبت برای آنها و حتی خطاکاران باشد زیرا تا زمانیکه این «دوست داشتن» نباشد نمی‌توانید خادم شایسته‌ای برای جامعه باشید؛ ریشه این دوستی آن است که «انسان خود را کنار بگذارد» زیرا تا وقتی خود را دوست داشته باشد نمی‌توان به فکر دیگران بود و به آنها کمک کند.»
* «'''انتظار رفتارهای دوستانه‌تر و صمیمانه‌تر در عین اقتدار و قانون‌مداری از پلیس نزد مردم، جایگاه بالاتری دارند تا انتظار راهنمایی‌های اخلاقی از این نیرو، به‌هرحال برای ترویج اصول و ارزش‌های اخلاقی و دینی، نهادهای رسمی و اجتماعی دیگری در کشور وجود دارند که می‌توانند به اشکال مختلف و با شیوه‌های غیرمستقیم، آموزش‌های لازم را ارائه کنند.'''»
** ''[[صادق زیباکلام]]''<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/61423/قانون‌مداری-پلیس-</ref>
* «طبق ابلاغیه‌های صادر شده، انجام فعالیت‌های بدنی و ورزشی برای تمامی پرسنل نیروی انتظامی الزامی شده استشده‌است و در این میان تفاوتی بین فرماندهان پلیس و سایر نیروها وجود ندارد...انتظاریندارد…انتظاری که ما از پرسنل جوان ۲۴ــ۲۳ساله۲۴–۲۳ساله خود داریم با انتظاری که از فرماندهان ۵۰‌ــ۴۰ساله۵۰–۴۰ساله پلیس متفاوت است.»<ref>http://www.bbc.com/persian/sport/2015/08/150805_l56_police_iran_exercise</ref>
 
== وابسته ==
* [[محمدباقر قالیباف]]
* [[هدایت لطفیان]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:سیاست در ایران]]