تفاوت میان نسخه‌های «ویلیام شکسپیر»

←‏هاملت: H.hoori47@yahoo.com
(←‏هاملت: H.hoori47@yahoo.com)
===هاملت===
*«به راستی که اعمال زشت٬اگر تمام زمین هم آنها را بپوشاند بالاخره پیش چشم مردمان فاش خواهند شد.»
**''پرده اول/صحنه دوم/هاملت''
* «آن‌که مرا بازدارد، از او شبحی خواهم ساخت.»
** ''پرده اول، صحنه چهارم/ هاملت''
۵۶

ویرایش