تفاوت میان نسخه‌های «ویلیام شکسپیر»

جز
 
===هاملت===
*«به راستی که اعمال زشت٬اگر تمام زمین هم آنها را بپوشاند بالاخره پیش چشم مردمان فاش خواهند شد.»
**پرده اول/صحنه دوم/هاملت
* «آن‌که مرا بازدارد، از او شبحی خواهم ساخت.»
** ''پرده اول، صحنه چهارم/ هاملت''
** ''پرده اول، صحنه چهارم/ مارسلوس''
* «بودن یا نبودن، مسأله در این است.»
** ''پرده سوم، صحنه اول/هاملت''
 
===هنری چهارم===
۵۶

ویرایش