سید محمدحسین شهریار: تفاوت بین نسخه‌ها

*از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران // رفتم از كوي تواما عقب سر نگران
 
*ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما كردي // تو بمان با دگران واي به حال دگران
 
== بدون منبع ==
۴۳

ویرایش