اعتراضات کشاورزان استان اصفهان: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== ۲۰۲۱ ==
*به دلیل وجود ده‌ها زخمی از ناحیه چشم، مقام‌های امنیتی و قضایی تصمیم گرفته باشند، با طرح این ادعا [که در اصفهان، معترضان تیراندازی می‌کردند]، از نیروهای خود سلب مسئولیت کنند..
**https://www.radiofarda.com/a/new-claim-by-the-judiciary-some-protesters-were-shooting-in-isfahan/31597477.html
*شماری از مجروحان بیناییِ یک یا هر دو چشم خود را به‌علت برخورد ساچمه‌های سربی شلیک‌شده توسط سپاه و پلیس از دست دادند.
**https://www.radiofarda.com/a/security-forces-islamic-republic-opened-fire-on-people-isfahan/31598115.html
*''رهبر معظم ایران علی خامنه ای بدون اشاره کردن به اعتراضات آن را مسئله شماره یک آن کشور نامیده است.''
**[https://www.france24.com/en/live-news/20211127-iran-riot-police-deployed-after-67-arrested-in-isfahan فرانس24 سخرانی رهبر برای عموم]
۱۳۲

ویرایش