هشتمین سفر سندباد: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «'''''هشتمین سفر سندباد''''' نمایشنامه‌ای از بهرام بیضایی است از سالِ ۱۳۴۳. == از متنِ کتاب == * '''شعبده‌باز''': امروز پایان عمرها از دست من بیرون است. هر گاه سر وقت تنابنده‌ای می‌روم می‌بینم که پیش از رسیدن من او پایان یافته ا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''هشتمین سفر سندباد''''' نمایشنامه‌ای از بهرام بیضایی است از سالِ ۱۳۴۳. == از متنِ کتاب == * '''شعبده‌باز''': امروز پایان عمرها از دست من بیرون است. هر گاه سر وقت تنابنده‌ای می‌روم می‌بینم که پیش از رسیدن من او پایان یافته ا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)