خیلون: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏دارای منبع: اصلاح اشتباه در متن
(←‏دارای منبع: اصلاح اشتباه در متن)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
نامه‌ای نیز موجود است که به وی منسوب می‌کنند:
«از خیلون به پریاندر
تو مرا از لشگرکشی عیله دشمن، کارزاری که خود به آن پا خواهی گذاشت، مطلع می‌سازی. به نظر من، اوضاع داخل کشور برای حاکمی خودکامه آنچنان قابل اطمینان نیست؛ و به‌گمان من، جباری خوشبخت است که به [[مرگ]] طبیعی و در [[رودخانه]]خانه خود بمیرد».<ref>{{پک|لائرتیوس|۱۳۹۳|ک=فیلسوفانِ یونان|ص=۴۲–۴۰}}</ref>
 
== منابع ==
کاربر ناشناس