اعتراضات کشاورزان استان اصفهان: تفاوت میان نسخه‌ها

''*رهبر معظم ایران علی خامنه ای بدون اشاره کردن به اعتراضات آن را مسئله شماره یک آن کشور نامیده است.
''**[https://www.france24.com/en/live-news/20211127-iran-riot-police-deployed-after-67-arrested-in-isfahan فرانس24]
**از ساعت پنج صبح فردا جمعه ۱۲ آذرماه در حاشیه زاینده‌رود و در مسیرهای منتهی به پل خواجو ممنوعیت تردد و توقف اعمال می‌شود.[https://www.imna.ir/news/539404/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%8 رئیس پلیس راهور استان اصفهان]
*اعتراض به خشکسالی تجمع علیه خداست.
**[https://www.independentpersian.com/node/195326 آیت الله علم الهدی مشهد]
۱۳۱

ویرایش