اعتراضات کشاورزان استان اصفهان: تفاوت میان نسخه‌ها

**[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/09/01/2608426/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-5-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/amp tasnimnews.com]
* جمهوری اسلامی در این اتفاق به شیوه همیشگی روی آورده و از حربه‌های تکراری «تفکیک معترضان به مردمان مطالبه‌گر و ‘اغتشاشگر’»، «استفاده از قوه قهریه» و «وارونه‌سازی واقعیت‌ها» برای سرکوب استفاده کرد… آیا توان سرکوب جمهوری‌اسلامی نامحدود است؟
** [https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/a-59954573 دویچه وله] و [https://www.radiofarda.com/a/commentary-on-Isfahan-protests-over-water-crisis/31585497.html رادیو فردا]
** رادیو فردا
* حتی مسلمان بودن هم شما را از گزند جمهوری اسلامی مصون نگه نمی‌دارد: چرا که آنها دشمن ایرانی‌ها اند. سرکوب، نظام ستم را برهنه کرده و ضرورت گذر از نظام و انهدام آن را به مردمان نشان می‌دهد.
** [https://ir.voanews.com/a/iran-isfahan-protests-continue-social-media/6330941.html صدای آمریکا]
* به نظر می‌رسد حکومت بیم آن را دارد که این تجمع اعتراضی گسترده‌تر شده و در نهایت به دیگر مناطق و شهرها نیز سرایت کند.
** اعتراض‌های اصفهان؛ شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به سوی مردم و قطع اینترنت ۰۵/آذر/۱۴۰۰ رادیوفردا
** کاوه مدنی [https://www.dw.com/fa-ir/اجتماع-وسیع-مردم-اصفهان-زایندهرود-من-کو/a-59882083 دوش وله]
* به نظر می‌رسد راه حل کوتاه مدت حل معضل آب زاینده رود توسل به معصومین به ویژه امام موسی جعفر (ع) و نماز باران است و لازم است بزرگان این شهر مانند آیت الله مهدوی مانند سال‌های پیش نماز باران بخوانند.
** [https://ir.voanews.com/a/iran-drought-water-crisis/6321247.html حسین میرزایی نماینده مجلس شورا اسلامی ایران برای استان اصفهان{{مدرک}}]
* توافقنامه ای به امضای استاندار و نمایندگان صنف کشاورزی و شورای میراب‌ها و آب‌بران و اداره کل اطلاعات استان و مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان رسید.
** [https://www.irna.ir/news/84555064/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8% ایرنا]
** ایرنا{{مدرک}}
* تنها ارمغان حاکمیت آخوندهای فاسد و تبهکار سرکوب، کشتار، فساد، ویرانی، فقر، بیکاری و انهدام زیرساخت‌های کشور است. همه کارگران، کشاورزان و زحمتکشان و عموم جوانان در سراسر ایران به حمایت از مردم و کشاورزان اصفهان قیام کنند. حق گرفتنی است، باید با ایستادگی و همبستگی آنرا بدست آورد.
** مریم رجوی رهبر حزب مجاهدین خلق ایران - دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران شورای مدیریت گذار ۲۸ آبان ۱۴۰۰ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۱){{مدرک}}
۱۲۷

ویرایش