اعتراضات کشاورزان استان اصفهان: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== ۲۰۲۱ ==
*معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان اصفهان نیز در اطلاعیه‌ای از شهروندان اصفهانی درخواست کرد با هوشیاری کامل از شرکت در تجمع‌های غیرقانونی با هر عنوان بطور جدی خودداری کنند. با هرگونه تجمع برخورد می‌کنیم.
*هیچ‌گونه درخواستی برای اخذ مجوز تجمع در روز جمعه از فرمانداری اصفهان نشده و مجوزی نیز برای تجمع صادر نشده است.
[https://aftabnews.ir/fa/news/740678/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D **اطلاعیه دادگستری کل استان اصفهان و نقل قول فرماندار اصفهان آفتاب]
 
 
*الان به نظر من کار فوری نمی توانند بکنند...آب پشت سد نمی‌تواند به کشاورز داده شود. یعنی فکر می‌کنم اگر بارندگی نشود تا دو سه ماه آینده آب آشامیدنی اصفهان هم باید قطع شود.
[https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A2% **یوسف طباطبایی نژاد دفتر نمایندگی رهبر معظم ایران-نماینده خبرگان رهبر برای اصفهان]
۱۲۶

ویرایش