اعتراضات کشاورزان استان اصفهان: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== ۲۰۲۱ ==
*به [دلیل] سنگ‌پرانی و پرتاب نارنجک‌های دست‌ساز توسط برخی از مخلان نظم و امنیت، تعدادی از نیروهای انتظامی مجروح شدند حتی در این میان یکی از مأموران پلیس [بود] که با ضربات متعدد چاقو مجروح شده بود.
**[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/09/06/2615627/%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8% یگان ویژه فرمانده پلیس اصفهان - تسنیم]
*پیاده‌نظام‌های آمریکا در آستانه مذاکرات وین مأموریت یافته‌اند تا بار دیگر آشوب بکارند و تحریم درو کنند.
**[https://khabaronline.ir/news/1577272 کیهان]
۱۲۶

ویرایش