اعتراضات کشاورزان استان اصفهان: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== ۲۰۲۱ ==
به نظر می‌رسد حکومت بیم آن را دارد که این تجمع اعتراضی گسترده‌تر شده و در نهایت به دیگر مناطق و شهرها نیز سرایت کند.
**اعتراض‌های اصفهان؛ شلیک گلوله‌های‌ ساچمه‌ای به سوی مردم و قطع اینترنت
۰۵/آذر/۱۴۰۰ رادیوفردا
 
*حضور هزاران نفر باعث تسخیر بستر زاینده رود و غافلگیر شدن دستگاه امنیتی شد.
**[https://www.radiofarda.com/a/commentary-on-Isfahan-protests-over-water-crisis/31585497.html رادیوفردا]
۱۳۲

ویرایش