اعتراضات کشاورزان استان اصفهان: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== ۲۰۲۱ ==
*توافقنامه ای به امضای استاندار و نمایندگان صنف کشاورزی و شورای میراب ها و آب‌بران و اداره کل اطلاعات استان و مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان رسید.
**ایرنا
 
*تنها ارمغان حاکمیت آخوندهای فاسد و تبهکار سرکوب، کشتار، فساد، ویرانی، فقر، بیکاری و انهدام زیرساخت‌های کشور است. وی از همه کارگران، کشاورزان و زحمتکشان و عموم جوانان در سراسر ایران خواست به حمایت از مردم و کشاورزان اصفهان قیام کنند و حق گرفتنی است، باید با ایستادگی و همبستگی آنرا بدست آورد.
**مریم رجوی رهبر مجاهدین خلق ایران - دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲۷

ویرایش