تفاوت میان نسخه‌های «اسفندیار رحیم‌مشایی»

بولد عنوان،ابرابزار
(بولد عنوان،ابرابزار)
 
'''[[w:اسفندیار رحیم‌مشایی|اسفندیار رحیم‌مشایی]]''' (زادهٔ آبان ۱۳۳۹ در رامسر) یکی از دولت‌مردان ایرانی و رییسرئیس دفتر [[محمود احمدی نژاداحمدی‌نژاد]] است. وی در تیرماه ۱۳۸۸ معاون اول رئیس‌جمهور ایران شد. و چند روز بعد با حکم حکومتی رهبر از این مقام کناره‌گیری کرد. مشایی در دولت اول احمدی‌نژاد ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران را بر عهده داشت. او پدر عروس احمدی‌نژاد است.
 
== منبع‌داردارای منبع ==
=== دوستی با اسرائیل و آمریکا ===
* «ملت ایران با مردم اسرائیل دوست است و ملت آمریکا یکی از برترین ملت‌های جهان است.»
** منبع: اسفندیار رحیم مشایی، تیرماه ۱۳۸۷.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.shahrvandemrouz.com/content/153/default.aspx| عنوان = مشایی: تکذیب نمی‌کنم، دوست مردم اسرائیل هستیم | تاریخ بازدید = ۲ آبان ۱۳۸۸| تاریخ = | ناشر = مجلهٔ شهروند امروز | زبان = فارسی}}</ref>
* «ذهنیت شما از اسرائیل صحیح نیست. اصولااصولاً نوع تفکر من با بعضی‌ها متفاوت است، بعضی‌ها فکر می‌کنند همه مردم اسرائیل در خیابان‌ها پوتین به پا کرده‌اند. ما با ملت اسرائیل دشمنی نداریم، هنوز هم با افتخار این را می‌گویم.»
 
** منبع: اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی‌نژاد، مرداد ۱۳۸۷.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.shahrvandemrouz.com/content/153/default.aspx| عنوان = مشایی: تکذیب نمی‌کنم، دوست مردم اسرائیل هستیم | تاریخ بازدید = ۲ آبان ۱۳۸۸| تاریخ = | ناشر = مجلهٔ شهروند امروز | زبان = فارسی}}</ref>
* «ذهنیت شما از اسرائیل صحیح نیست. اصولا نوع تفکر من با بعضی‌ها متفاوت است، بعضی‌ها فکر می‌کنند همه مردم اسرائیل در خیابان‌ها پوتین به پا کرده‌اند. ما با ملت اسرائیل دشمنی نداریم، هنوز هم با افتخار این را می‌گویم.»
* «من قبلاقبلاً گفتم و الان هم نه تنها تکذیب نمی‌کنم بلکه با قوت بیشتری می‌گویم مردم آمریکا برترین مردم جهان در ارتباطات هستند.»
** منبع: اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی‌نژاد، مرداد ۱۳۸۷.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.shahrvandemrouz.com/content/153/default.aspx| عنوان = مشایی: تکذیب نمی‌کنم، دوست مردم اسرائیل هستیم | تاریخ بازدید = ۲ آبان ۱۳۸۸| تاریخ = | ناشر = مجلهٔ شهروند امروز | زبان = فارسی}}</ref>
** منبع: اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی‌نژاد، مرداد ۱۳۸۷.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.shahrvandemrouz.com/content/153/default.aspx| عنوان = مشایی: تکذیب نمی‌کنم، دوست مردم اسرائیل هستیم | تاریخ بازدید = ۲ آبان ۱۳۸۸| تاریخ = | ناشر = مجلهٔ شهروند امروز | زبان = فارسی}}</ref>
 
* «من قبلا گفتم و الان هم نه تنها تکذیب نمی‌کنم بلکه با قوت بیشتری می‌گویم مردم آمریکا برترین مردم جهان در ارتباطات هستند.»
** منبع: اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی‌نژاد، مرداد ۱۳۸۷.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.shahrvandemrouz.com/content/153/default.aspx| عنوان = مشایی: تکذیب نمی‌کنم، دوست مردم اسرائیل هستیم | تاریخ بازدید = ۲ آبان ۱۳۸۸| تاریخ = | ناشر = مجلهٔ شهروند امروز | زبان = فارسی}}</ref>
 
=== خدا، پیامبران و امام زمان ===
* «نمی خواهمنمی‌خواهم فلسفی صحبت کنم، ذوقی می‌گویم. خداوند به انسان بدهکار نبود که او را آفرید. ظاهراظاهراً خداوند به خودش بدهکار بود که انسان را آفرید. دلش خواست شناخته شود. یک کسی را باید خلق می‌کرد که بتواند بشناسد. انسان اهمیتش به همین علم است. اگر علم را برداریم انسان حذف می‌شود. انسان را که حذف کنیم، دیگر نیازی به حذف خدا نیست، زیرا خدا دیگر خودش حذف شده‌است.»
** منبع: اسفندیار رحیم‌مشایی، شهریور ۱۳۸۸.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.khabaronline.ir/news-16796.aspx| عنوان = مشایی: انسان را که حذف کنیم خدا خودش حذف می‌شود| تاریخ بازدید = ۲ آبان ۱۳۸۸| تاریخ =| ناشر = خبرآنلاین | زبان = فارسی}}</ref>
* «امام عصر (عج) پیامبر نیست که کسی از او معجزه بطلبد. قبول. اما اگر کسی امروز بیاید برای ایفای ماموریتمأموریت تاریخی خود که هزار و چند صد سال از بروز و ظهور او گذشته‌است، آیا بشریت از او سند و مدرکی نخواهد خواست؟! حتماحتماً خواهد خواست. فکر کرده‌ام که اگر امام عصر امروز، فردا، ۱۰ سال دیگر، صد سال دیگر یا...یا… بیاید آیا بشریت از او حجت طلب نخواهد کرد؟ بعید است که طلب نکند. اما آن حجت چیست؟ فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که اگر بشریت از او حجتی طلب کند، دانش طلب خواهد کرد.»
 
* «امام عصر (عج) پیامبر نیست که کسی از او معجزه بطلبد. قبول. اما اگر کسی امروز بیاید برای ایفای ماموریت تاریخی خود که هزار و چند صد سال از بروز و ظهور او گذشته‌است، آیا بشریت از او سند و مدرکی نخواهد خواست؟! حتما خواهد خواست. فکر کرده‌ام که اگر امام عصر امروز، فردا، ۱۰ سال دیگر، صد سال دیگر یا... بیاید آیا بشریت از او حجت طلب نخواهد کرد؟ بعید است که طلب نکند. اما آن حجت چیست؟ فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که اگر بشریت از او حجتی طلب کند، دانش طلب خواهد کرد.»
** منبع: اسفندیار رحیم‌مشایی، شهریور ۱۳۸۸.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.khabaronline.ir/news-16796.aspx| عنوان = مشایی: انسان را که حذف کنیم خدا خودش حذف می‌شود| تاریخ بازدید = ۲ آبان ۱۳۸۸| تاریخ =| ناشر = خبرآنلاین | زبان = فارسی}}</ref>
* «بشر برای اثبات حجیت و سندیت نسبت به ادعای امام عصر (عج) از او دانش طلب خواهد کرد. دانش ۲۷ واحد است. دو واحد تا زمان او است. معادله رشد دانش هم اهل ریاضیات می‌دانند که خطی نیست و دانش هر چه هست مربوط به اواخر است یعنی فقط کافی است آن حضرت یک واحد علم را عرضه کند که آن یک واحد علم به هیچ وجه قابل مقایسه با تمام ظرفیتهای علمی تاریخ بشریت نیست.»
 
* «بشر برای اثبات حجیت و سندیت نسبت به ادعای امام عصر (عج)از او دانش طلب خواهد کرد. دانش ۲۷ واحد است. دو واحد تا زمان او است. معادله رشد دانش هم اهل ریاضیات می‌دانند که خطی نیست و دانش هر چه هست مربوط به اواخر است یعنی فقط کافی است آن حضرت یک واحد علم را عرضه کند که آن یک واحد علم به هیچ وجه قابل مقایسه با تمام ظرفیتهای علمی تاریخ بشریت نیست.»
** منبع: اسفندیار رحیم‌مشایی، شهریور ۱۳۸۸.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.khabaronline.ir/news-16796.aspx| عنوان = مشایی: انسان را که حذف کنیم خدا خودش حذف می‌شود| تاریخ بازدید = ۲ آبان ۱۳۸۸| تاریخ =| ناشر = خبرآنلاین | زبان = فارسی}}</ref>
 
* «معتقدم برای آمدن حضرت حجت، لازم نیست در کره زمین همه مسلمان باشند. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که برای آماده‌کردن جهان برای ظهور حضرت، نمی‌توانیم از ادبیات دینی استفاده کنیم. چون همزبانی ایجاد نمی‌کند. باید سراغ ادبیات مشترک انسانی برویم و به این دلیل باید از ادبیاتی همه فهم مانند عدالت، ظلم‌ستیزی، مهرورزی و یگانه‌پرستی استفاده کنیم.»
** منبع: اسفندیار رحیم‌مشایی.<ref>http://horman-unity.com/?p=2635</ref>
 
* «با توجه به علائم دوران ظهور مانند تکرار نام حضرت در مجامع و منابر، معتقدیم که در دوران ظهور هستیم.»
** منبع: اسفندیار رحیم‌مشایی.<ref>http://horman-unity.com/?p=2635</ref>
 
* «حضرت نوح با ۹۵۰ سال عمر نتوانست مدیریت جامع کند چرا که عدالت را ایجاد نکرده‌است. آمدن پیامبران در طول تاریخ برای تمام شدن دوره‌های قبلی پیامبری بوده‌است اگر هر پیامبر مدیریت درستی می‌کرد عدالت برقرار می‌شد.»
** منبع: اسفندیار رحیم‌مشایی، ۲۰ دی ۱۳۸۸.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.khabaronline.ir/news-35916.aspx| عنوان = اظهارنظر شگفت‌انگیز مشایی دربارهدربارهٔ یکی از پیامبران: حضرت نوح مدیریت جامع نداشت، چون عدالت را اجرا نکرد| تاریخ بازدید = ۲۱ دی ۱۳۸۸| تاریخ = | ناشر = خبرآنلاین | زبان = فارسی}}</ref>
 
=== انتخابات ۱۳۸۸ ===
* «از ۲۴ میلیون رای احمدی‌نژاد، ۲۰ میلیون منتقد به نظام هستند که در این انتقاد خود حتی از آن ۱۳ میلیون هم جدی‌تر هستند چراکه آن ۱۳ میلیون فقط دولت احمدی‌نژاد را زیر سوالسؤال بردند، ولی این ۲۰ میلیون به کل روند سال‌های گذشته پیش از احمدی‌نژاد نه گفتند. و در حقیقت احمدی‌‌نژاداحمدی‌نژاد در این میان فقط چهار میلیون رای ایجابی دارد.»
منبع: اسفندیار رحیم‌مشایی.<ref>http://horman-unity.com/?p=2635</ref>
 
=== پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ===
* شاید بوعلی سینا در عصر خود قامتی برجسته داشته اما قرار نیست افتخار هزار سال بعد آدمیان باشد.
* اگر هر پیامبر مدیریت درستی می‌کرد عدالت برقرار می‌شد. این را قرآن می‌گوید.
* حضرت نوح با ۹۵۰ سال عمر نتوانست مدیریت جامع کند.
* اگر امام زمان به توسعه عدالت موفق شود راهش توسعه علم است.
 
== در مراسم اختتامیه همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور ==
* شما در ذکر دنبال چه چیزی هستید. ذکر واژه مرتبط با روح مؤمن است و به جهان درون باور کردن ارزش‌های متعالی انسان مرتبط است. "«از ذکر چه می‌جویند شاعران، همان را بجویند از ایران" » ایران ذکر است و تاریخ ایران آکنده از ایمان است.
* اروپا در معادلات حساب شده وجود ندارد این را من نمی‌گویم خودشان می‌گویند اما آنچه که مسلم است این است که حرف‌زدن با اروپایی‌ها فایده‌فایده ندارد نه اینکه کودن و نفهم باشند بلکه واقعاواقعاً فایده‌ای ندارد چون اروپایی‌ها نه ته کرباس هستند و نه سر کرباس. امروز اروپایی‌ها تحقیر شدند و ما به این نتیجه رسیدیم که اروپا هیچ خاصیتی ندارد به نظر ما اروپا حتی یک رای مستقل نیست.
* مردم اوباما را دوست داشتند و هنوز هم خیلی‌ها در دنیا هستند که او را دوست دارند. اوباما نسبت به بوش، خوش‌تیپ‌تر و قیافه و پوست بهتری دارد و من می‌خواهم به این آقا بگویم که فرض بر اینکه تحریم‌ها شدنی باشد. آیا آمریکا می‌تواند ایران را از مسیر اصلی منصرف کند.اصلا اصلاً آمریکا باید بداند که در ایران هیچ کسهیچ‌کس جرأت ندارد از مسیر اصلی بازگردد حتی احمدی‌نژاد هم جرأت ندارد.
* زمانی امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند اما من امروز می‌گویم آمریکا هیچ غلطکی نمی‌تواند بکند.
* ما منتظر هستیم که اسرائیل از نقشه کنار برود اما اگر بخواهد می‌تواند در عرض یک هفته حذف شود.
* ما بالای سر ناوهای آمریکا هستیم. آنها را از بالا نگاه می‌کنیم اما آمریکایی‌ها نمی‌فهمند.
* اینکه در ابتدای سخنان این دعا را می‌خوانم از گذشته تا آینده ریشه تاریخی دارد.
** ''اشاره به دعای اللهم عجل لولیک الفرج''
[http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=69236]
[http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905130296]
]
[http://hefanews.ir/politics/government/2352-ahmadinezad.html]
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{ترتیب‌پیش‌فرض:رحیم‌مشایی، اسفندیار}}
{{ویکی‌پدیا}}