فلورانس اسکاول شین: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
== بدون منبع ==
* «به محض آرام شدن دریای افکار، کشتی‌های نجات از راه می‌رسند.»
* «ترس را می‌توان از طریق دعا و تفکر روشن و صحیح خاموش کرد، با مهربانی و صبوری و حضور سبز خدا!»
- سکوت طلاست.
- ترس و ناشکیبایی، نیروی جاذبه را از میان می برد. حال آنکه توازن جاذبه می آورد.
- تا لخظه ای خواسته آدمی تخقق نیافته است نباید از آن با کسی سخن بگوید.
- یک قانون سری بی اعتنایی هست که می گوید: "هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد."
- از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد.
- قانون سری نهفته در بی اعتنایی، ژرفترین قانون است، زیرا مستلزم تحصیل مقام دل آگاهی است.
- قانون سری بی اعتنایی یعنی آزرده نشدن از ظاهر مخالف امور و دست نکشیدن از اندیشه سازنده، زیرا سرانجام پیروز خواهد شد.
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر گمنام