مصطفی کمال آتاترک: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن مطلب
(افزودن مطلب)
 
* «دیدن من لزوماً به معنای دیدن صورتم نیست. برای درک افکارم، احساس من این است که مرا دیده‌است.»<ref>''Atatürk'' by Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, p. 207</ref>
* «کسانی که وجود همه انسانها را در شخص خود می‌بینند، بدبخت هستند. بدیهی است که آن مرد به عنوان یک فرد ناپدید می‌شود. نیاز به رضایت و خوشبختی هر فردی برای زندگی، این است که نه برای خود بلکه برای آینده کار کند. انسان بصیرت فقط می‌تواند از این طریق عمل کند. لذت کامل و خوشبختی در زندگی، اما افتخار، حضور، خوشبختی نسلهای آینده را می‌توان یافت.»<ref>[http://web.archive.org/web/20180628120602/http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/romanya-disisleri-bakani-antonescu-ile-konusma He told Romanian Foreign Minister Victor Antonescu on 20 March 1937]</ref>
* «شما ایرانی ها قدر ملیت خود را نمی شناسید، نمی دانید که ریشه داشتن، و حقِّ آب و گِل داشتن، در قسمتی از زمین چه نعمت عظیمی است. ملیت وقتی مصداق پیدا می کند که آن ملت را بزرگان ادب و حکت و سیاست، و در معارف و تمدن بشری سابقهٔ ممتد باشد. شما قدر و قیمت بزرگان خود را نمی شناسید و عظمت [[شاهنامه]] را در نمی یابید که این کتاب سند مالکیت و ملیت و ورقهٔ هویت شماست، و من ناگزیرم برای ملتم چنین سوابقی را دست و پا کنم.»<ref>https://www.tarafdari.com/node/1401882</ref><ref>https://www.mehrnews.com/news/1666748/انتخابی-آتاترک-به-فروغی-گفته-بود-شما-قدر-ملیت-خود-را-نمی-دانید</ref><ref>https://shomaha.ir/history/دیدار-محمدعلی-فروغی-با-آتاتورک</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس|۲}}
۳۳

ویرایش