ویلیام جیمز: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
*«زمانیکه تصمیم گرفتید و زمان اجرا رسید دیگر توجهی به پیامدها و باز تابهایش نداشته باشید.»
*«بدبخت ترین و مفلوک ترین انسان، کسی است که به عدم تصمیم گیری عادت کرده باشد.»
کامیابی همانا جامه عمل پوشاندن به آمال و [[آرزو]] های فردی است.»
 
== منبع ==
کاربر ناشناس