یحیی شیدا: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۹۵۷ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
افزودن شعر ارس به ←‏گفتاوردها
(افزودن شعر ارس به ←‏گفتاوردها)
{{ب|به غیر شاعر شوریده‌ای که ''شیدا'' بود|به دوستی که به دشمن چنین جفا نکنی<ref name="سخنوران نامی معاصر ایران" />}}
{{پایان شعر}}
 
<center>'''ارس'''</center>
{{شعر}}
 
{{ب|ای ارس موجی بزن، همچون دریا توفان نما|
کاخ ظالم را بیفکن، بر سرش ویران نما}}
 
{{ب|طبیعت ما را با زور محکوم کرده است|
جلاد زورگو را محاکمه کن}}
{{ب|با یک هجوم کاشانه شیاطین رو ویران کن|
قصر فتنه و فساد را با خاک یکسان نما}}
{{ب|بیش از این به هر انسان بی شرافتی امکان مده|
این افراد بی طریقت را کم بر ملک دل سلطان نما}}
{{ب|آنچه که از تو سرازیر است، آب نیست بل اشکی است که به خون تبدیل شده|
این احوال تاسف بار را ببین و عصیان کن}}
{{ب|برادران هم خون را از هم جدا کردی|
بیا و دشواری های این سرگردان ها را آسان کن}}
{{ب|چون شمشیری رشته محبت را از وسط پاره کردی|
کم در این میدان مرکب شرارت را جولان بده}}
{{ب|قاضی باش، انصاف کن، دوباره حکم بده|
سرزمین های غصب شده را وابسته ی ایران نما}}
{{ب|ساز هجران را کوک مکن، بر سوز دل میفزای|
از وصل سخن بگو، بیا و هجران را چاره کن}}
{{ب|برادر را به برادر برسان و جان را از هجران برهان|
این ناخوشی سختی است، درمانش نما}}
{{ب|چه شمالی؟ چه جنوبی؟ این سخنان چرکین را به دور بینداز|
به جهانیان بگو همگی سرزمین ایران است}}
{{ب|فتحعلی شاه خیانت بزرگی به ایران کرد|
تو خدمت بکن و نقصان ها را جبران نما}}
{{ب|قرار داد ترکمن چای ننگی در تاریخ است|
اقدام شاهین بی لیاقت را به دنیا اعلام نما}}
{{ب|هفده شهرزیر چنگال روسیه قرار گرفت|
این جنایات ها را به یاد بیاور، و امروز آن ها را عنوان کن}}
{{ب|قرارداد گلستان کمر ایران را شکست|
خداوندا! مسببین این کار را محاکمه کن}}
{{ب|بیا و براین ملت فرمان آزادگی بیاور|
سرزمین ایران را روضه ی رضوان نما}}
{{ب|تیر تهمت و تحقیر از هر سمتی در حال باریدن است|
سینه ات را همچون کوهی در برابر این تیرها سپر کن}}
{{ب|یا خودت را کنار بکش و مرز غصب شده را از میان بردار|
یا دو روح را آشتی بده و دلها را شادمان کن}}
{{ب|شیدا همواره از فراق یار چشمش اشکبار است|
جمال دلبر را بنما همچو گل خندانش کن}}
 
{{پایان شعر}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۳۳

ویرایش