تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌المثل‌های آذربایجانی»

بدون خلاصه ویرایش
* آتا مین ‏، آد قازان.
** «بر اسب سوار شو و شهرت بطلب».
*[[آتا مینیب جیدا گوتوروب]]
**سوار اسب شده جیدا برداشته.
* آتا آنا رشوه سیز دوست دورلار.
** «پدر و مادر بدون هیچ چشم داشتی دوستت هستند».
۱۳

ویرایش