محمد: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۳۷ بایت اضافه‌شده ،  ۲ ماه پیش
حدیث معروف You Will Be With Those You Love که متاسفانه در منابع فارسی زیاد نیامده، منبع: https://sunnah.com/bukhari:3688
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(حدیث معروف You Will Be With Those You Love که متاسفانه در منابع فارسی زیاد نیامده، منبع: https://sunnah.com/bukhari:3688)
* «سه گناه است که کیفرشان در همین دنیا می‌رسد و به آخرت نمی‌افتد: آزردن پدر و مادر، زورگویی و ستم به مردم و ناسپاسی نسبت به خوبی‌های دیگران .»
** <small>أمالی المفید: ۲۳۷ / ۱ منتخب میزان الحکمة: ۲۲۲</small>
* «شما با کسانی خواهید بود که آنان را دوست دارید.»
** <small>صحیح بخاری: ۳۶۸۸</small>
* «شهیدان پنج دسته‌اند: طاعون زده، مبطون، [[غرق شده]]، قربانی آوار، و شهید در راهِ خدا.»
** <small>صحیح مسلم، برگرفته از نشرِ دارالمعرفه، ص ۹۰۷</small>
۳

ویرایش