حافظ: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(File)
بدون خلاصۀ ویرایش
* «هرآن‌کسی که در این حلقه نیست زنده به [[عشق]]// بر او نمرده، به‌فتوای من نماز کنید»
* «هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به [[عشق]]// ثبت است بر جریده عالم دوام ما»
* «در تنگناي حيرتم از نخوت رقيب// يا رب مباد آن که گدا معتبر شود»
* «یارب مباد آن‌که گدا معتبر شود// گر معتبر شود زخدا بی‌خبر شود»
* «یا رب آن [[زاهد]] خودبین که بجز عیب ندید// دود آهیش در آیینه ادراک انداز»
* «یارب این نودولتان را بر [[خر]] خودشان نشان// کاین همه ناز از غلام و [[اسب]] و [[قاطر|استر]] می‌کنند»
۹

ویرایش