ویکی‌گفتاورد:فهرست مدیران: تفاوت بین نسخه‌ها

{{ویکی‌گفتاورد:فهرست مدیران/سطرف|MohandesWiki}}
{{ویکی‌گفتاورد:فهرست مدیران/سطرف|Mahan}}
|}
=== مدیرهای خودکار ===
{|class=wikitable
!نام مدیر!!ارسال رایانامه!!توضیحات
{{ویکی‌گفتاورد:فهرست مدیران/سطرف|پالایهٔ خرابکاری}} (افزونهٔ خرابکاری)
|}