محمد: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «[[تنهایی]] بهتر از بودن با همنشین بد است.(الوحدة خیر من جلیس السوء)
** <small>مواعظ عدیده، ص ۵۰</small>
** «ثروتمندترین انسان کسی است که اسیر [[حرص]] نباشد.»
** <small>مستدرک الوسائل؛ ج۱۲، ص۵۹</small>
 
۱۳۱

ویرایش