تفاوت میان نسخه‌های «مهندس»

۱٬۳۱۳ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
صفحه‌ای تازه حاوی «مهندسی به‌کارگیری علوم است با استفاده از قوانین طبیعت و فیزیکی به...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «مهندسی به‌کارگیری علوم است با استفاده از قوانین طبیعت و فیزیکی به...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)