سید علی خامنه‌ای: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
===۲۰۲۰ ===
*بی‌عدالتی، فقر، بیماری، فحشا، گناه، شکاف طبقاتی بسیار وسیع و سوء استفاده قدرت‌ها از علم، موجب شده که جامعه بشری دچار احساس خستگی، اضطراب وگرفتاری باشد و احساس نیاز به یک دست نجات‌بخش در همه جای دنیا، اوج بگیرد.<ref>http://www.qudsonline.ir/news/699916/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86</ref>
*«ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم است. جلسه شورای هماهنگی ۴ آذر ۱۳۹۹ [http://kayhan.ir/fa/news/204195 کیهان] [https://www.isna.ir/news/99090402908/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87 ایسنا]
 
== دربارهٔ او ==
۴۴

ویرایش