سید علی خامنه‌ای: تفاوت بین نسخه‌ها

* «بنده طرفدار جزم‌اندیشی، فشار و اختناق در عرصهٔ فرهنگ نیستم بلکه به آزاداندیشی اعتقاد راسخ دارم اما آزاداندیشی به معنای ولنگاری و اجازه دادن به دشمن برای لطمه زدن نیست.»<ref>http://www.leader.ir/fa/content/16135/دیدار-رئیس-جمهور-و-اعضای-هیأت-دولت</ref>
===2019===
*مستضعفین یعنی ائمّه و پیشوایان بالقوّه‌ی عالَم بشریّت. این معنای مستضعفین است: کسانی که وارثان زمین و همه‌ی موجودی زمین خواهند بود... نوامبر <ref>https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=44267&nt=2&year=1398&tid=24925</ref>
<ref>https://www.radiozamaneh.com/477001</ref>
 
۴۴

ویرایش