تفاوت میان نسخه‌های «جلال‌الدین تاج»

 
== دربارهٔ او ==
* استاد تاج همواره این بیت از سعدی را به زبان می‌آوردند: «دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی / زنهار بد مکن که نکرده‌است عاقلی».<ref>[http://www. name="eftekhari-irna.ir/news/82751922:مصاحبه با ایرنا]، ''۳ آذر" ۱۳۹۶''</ref>
[[File:Taj esfahani 2.jpg|thumb|شعری دربارهٔ تاج اصفهانی]]
* استاد تاج همواره این بیت از سعدی را به زبان می‌آوردند: «دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی / زنهار بد مکن که نکرده‌است عاقلی».<ref>[http://www.irna.ir/news/82751922:مصاحبه با ایرنا]، ''۳ آذر ۱۳۹۶''</ref>
** [[علیرضا افتخاری]]
* یادم است که در منزل روانشاد شاطر رمضان ابوطالبی گفتند آقای تاج، فلان دوست، که اسمش را نیاورم بهتر است، پشت سر شما صحبت می‌کرد. من، بنده هم به حکم یک شاگرد کوچک در آن مجلس نشسته بودم؛ دیدم که آقای تاج فرمودند «عجب! عجب! حتماً دلش هوای مرا کرده؛ وخیزم برم یه سر بهش بزنم». تاج نگفت برای چه پشت سر من حرف زد؛ گفت حتماً فلانی دلتنگ من شده، برم او را ببینم. شما گذشت این مرد را ببینید..<ref name="eftekhari-irna">[http://www.irna.ir/news/82751922 گفت‌وگوی ایرنا با شاگرد نامدار تاج اصفهانی؛حكایت علیرضا افتخاری از تاج آواز ایران]، ''۳ آذر ۱۳۹۶''،</ref>