اصفهان: تفاوت بین نسخه‌ها

۴۶ بایت اضافه‌شده ،  ۲ ماه پیش
* «از آن پس ز کشور مهان جهان// برفتند یکسو سوی [[اصفهان]]»
** ''[[فردوسی]]''
* «از خلق تو خار و حنظل شام// گلشکر [[اصفهان]] ببینم»
** ''[[خاقانی]]''
* «[[اصفهان]] جنتی است پرنعمت// [[اصفهانی]] در او نمی‌باید»
** ''[[شاه طهماسب صفوی]]''
* «اصفهان را نیمه خوانند از جهان// صد جهان من دیده‌ام در اصفهان// هفت‌دست و هشت‌خلد و چارباغ// جنت و باغ ارم رشک جنان// باغ‌تخت‚آیینه‌خانه‚ چارحوض// هم نگارستان و هم نقش‌جهان// قصر عباسی، نمکدان، طوقچی// باغ‌وحش و شیرخانه پیلکان»
{{ب|ای بت اصفهان زآن شراب جلفا ساغری در ده ما را|ما غریبیم ای مه - ‌بر غریبان رحمی کن خدا را}}
{{پایان شعر}}
 
** این تصنیف را [[محمدتقی بهار|محمدتقی بهار (ملک الشعرای بهار)]] در منفای خود در سال ۱۳۱۲ ساخته و به به اهالی [[اصفهان]] اهدا کرده است‌.
 
* «{{شعر}}{{ب|اگرچه زنده‌رود آب حیات است// |ولی [[شیراز]] ما از اصفهان به»}}{{پایان شعر}}
** ''[[حافظ]]''
* «باد مشک‌آلود گویی سیب تر بر آتش است// کاندرو قدری گلاب اصفهان افشانده‌اند»