اصفهان: تفاوت بین نسخه‌ها

۱٬۲۴۷ بایت اضافه‌شده ،  ۲ ماه پیش
 
=== شعر ===
* «از آن پس ز کشور مهان جهان// برفتند یکسو سوی [[اصفهان]]»
** ''[[فردوسی]]''
* «از خلق تو خار و حنظل شام// گلشکر اصفهان ببینم»
* «اصفهان نیمی از جهان گفتند// نیمی از وصف اصفهان گفتند»
** ''[[محمدتقی بهار]]''
{{شعر}}
{{ب|به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی|به زنده‌رودش سلامی ز چشم ما رسانی}}
{{م|ببر از وفا کنار جلفا به گل چهرگان سلام ما را}}
{{ب|شهر با شکوه|قصر چلستون}}
{{م|کن گذر به چار باغش}}
{{ب|گر شد از کفت|یار بی وفا}}
{{م|کن کنار پل سراغش}}
{{ب|بنشین درکریاس یاد شاه عباس بستان از دلبر می|بستان از دست وی می پی در پی تاکی تا بتوانی}}
{{ب|جز شادی در دهر کدامست|غیر از می هرچیز حرام است}}
{{ب|ساعتی در جهان خرم بودن بی‌غم بودن بی‌غم بودن|با بتی دلستان محرم بودن با هم بودن همدم بودن}}
{{ب|ای بت اصفهان زآن شراب جلفا ساغری در ده ما را|ما غریبیم ای مه - ‌بر غریبان رحمی کن خدا را}}
{{پایان شعر}}
** این تصنیف را [[محمدتقی بهار|محمدتقی بهار (ملک الشعرای بهار)]] در منفای خود در سال ۱۳۱۲ ساخته و به به اهالی [[اصفهان]] اهدا کرده است‌.
* «اگرچه زنده‌رود آب حیات است// ولی [[شیراز]] ما از اصفهان به»
** ''[[حافظ]]''